دبستان پسرانه فرزانه پویا

برگزارکننده دوره های آموزش هوانوردی و خلبانی
سلام!
_

به صفحه کلاس سوم خوش آمدید

خانم محبوبه ذابح

کارشناس برق- الکترونیک

-دوره ی عمومی دبستان و پیش دبستانی

-دوره های تخصصی اول تا سوم ابتدایی

دوره تخصصی سوم دبستان

-دوره تخصصی چهارم دبستان

-سابقه ی تدریس  دروس کلاس های سوم و چهارم

دانش آموزان کلاس سوم

نامنام خانوادگی
باربدآریان مهر
محمدامینامیرخانی سفیددشتی
ارشیابرات دستجردی
عرشیابیابان گرد
محمدصادقپورمظاهری
پارساتجلی
رضاتجلی
علیرضاجمالی
علیحقیقی پراپری
سیدامیرخدارحمی دهاقانی
سیدعلیخدارحمی دهاقانی
آرشامدهقانی
حسینرفیعی افوسی
طاهازمان پورجزی
کیانشعبانی
آیدینعزیزی
بنیامینعطائی کچوئی
امیرکیانعظیمی
محمدحسینغلامی
سیدسپهرفخرجعفری
امینفلاح
محمدفیروز
پرهامکنعانی جزی
آریاکیانزاد
مهدیمحمدی ثانی

اهداف کلاس سوم

اهداف تربیتی 

تعلیم و تربیت اسلامی تحت مقولات زیر مدوون شده است:

الف)اهداف اعتقادی

ب)اهداف اخلاقی

ج)اهداف علمی و آموزشی

د) اهداف فرهنگی و هنری

ه) اهداف اجتماعی

ز) اهداف اقتصادی

ح)اهداف زیستی

که دانش آموزان کلاس ما  با یاری خداوند  در پایان دوره آموزشی  نسبت به این مسایل شناخت کافی را پیدا میکنند مانند:

۱-شناخت اجمالی اصول اعتقادی اسلامی

۲-شناخت ، پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه

۳-شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای هنری و زیبایی شناسی

۴-پرورش روحیه نظم در روابط گروهی

۵-ایجاد روحیه بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست

۶-تلاش برای بدست آوردن حق خود

۷-قانع بودن به حق خود و احترام به حقوق دیگران

۸-شناخت و شناساندن احکام اقتصادی اسلام و پرورش روحیه عمل به آنها

نمونه سوالات کلاس سوم

برنامه هفتگی کلاس سوم

آموزش عقلانیت سرلوحه کار مدرسه ما می باشد.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است