سلام!

افتخارات ودستاوردها

یکی از اهداف ما درمدرسه ی فرزانه پویا شناخت استعدادهای دانش آموزان می باشد و تلاش نموده ایم تا زمینه ای  برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنها فراهم نماییم که به لطف و یاری خداوند و داشتن مربیان با تجربه توانسته ایم در تمامی عرصه ها اعم از علمی ، فرهنگی ، ورزشی نتایج بسیار رضایت بخشی  بدست آوریم که این افتخارات و دستاوردها به شرح ذیل می باشد.

  • کسب رتبه ی اول شورای دانش آموزی در منطقه 
  • کسب رتبه ی اول مسابقات ورزشی در رشته های هندبال و بسکتبال
  • کسب رتبه ی اول در مسابقات جابربن حیان در منطقه – استان و کشور
  • کسب رتبه ی اول مسابقات هنرهای نمایشی
  • کسب رتبه ی سوم مسابقات هنرهای آوایی
  • کسب رتبه های اول تا سوم منطقه در مسابقات قرآن و عترت
  • کسب رتبه ی پنج ستاره ای در طرح مروج سلامت 
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است