دبستان پسرانه فرزانه پویا
سلام!

انجمن های دانش آموزی

دانش آموزان با توجه به علاقمندی خود در فعالیت های تحقیقی و اجرایی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی، اعتقادی و… گروه بندی می شوند وهر گروه با سرگروهی یکی از اعضای شورای دانش آموزی زیر نظر مدیر یا یکی ازمعاونین فعالیت می کنند.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است