دبستان پسرانه فرزانه پویا
سلام!

بسیج دانش آموزی

بسیج دانش آموزی سازمانی توانمند،پویا،منسجم،منعطف،فراگیرو مستقرمی باشد که درکلیه ی واحدهای آموزشی برخوردار ازظرفیت های مادی و معنوی و در تعاملی اثربخش با وزارت آموزش و پرورش و تشکل های دانش آموزی متشکل از اعضای داوطلب فعالیت می کنند ودستاوردهای آن در عرصه های فرهنگی ،علمی،آموزشی،تربیتی،اجتماعی،ورزشی،ملی توسط دانش آموزان بسیجی بدست  خواهد آمد.

در مقطع ابتدایی بسیج دانش آموزی با طرح امیدان معرفی می شود که دانش آموزان با عضویت های عادی و فعال می توانند عضو شوند و از برنامه های متنوع بسیج دانش آموزی استفاده کنند.

بسیج

فعالیت های بسیج دانش آموزی

  • فعالیت های معرفتی، اخلاقی، بصیرتی
  • فعالیت های علمی، تحصیلی، پرورش استعدادها و توجه به نخبگان
  • فعالیت های فرهنگی هنری
  • فعالیت های ورزشی و آمادگی جسمانی
  • ارتقای دانش و مهارت ها
  • غنی سازی اوقات فراقت
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است