دبستان پسرانه فرزانه پویا

برگزارکننده دوره های آموزش هوانوردی و خلبانی
سلام!
_

به صفحه کلاس اول۱ خوش آمدید

مهرانگیز شریفی

خانم مهرانگیز شریفی

کارشناسی آموزش ابتدایی

۴۰ سال سابقه تدریس که ۲۹ سال از خدمت در آموزش و پرورش تدریس پایه اول بوده است.

کسب رتبه ی برتر  استانی در جشنواره الگوهای برتر استاندانش آموزان کلاس اول یک

نامنام خانوادگی
علیاحدی پرست
پویااعظمیان جزی
آرشامبخت آورمورکانی
ماهانجعفرپور
امیرعلیجعفری سورانی
سیدمحمدرضاحسینی کوهانستانی
آرشخاتمی
پارساراکی
محمدامینزارعی
محمدطاهاشهولی
فرهامشیربان شاهی
آریاصادق پورجزی
سوشیانتصفاری
امیرحسینطهماسبی بلداجی
محمدحسینعبدعلی
برهانقاسمی
ارشیاکاظمی بابااحمدی
نیماکوچکیان جزی
سینامحمدخان
عرفانمعینی
سامنوروزی نصیر
آوشهلالی مزعل زاده
محمدیعقوبیان
امیرحسینیوسفی

 

اهداف کلاس اول یک

  • شناخت کامل دانش آموزان از نظر جسمی – روحی- اخلاقی و درسی
  • تلفیق دروس با یکدیگر جهت تثبیت یادگیری
  • توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان
  • توجه به خط دانش آموزان و تشویق به زیبانوشتن
  • تایید بر مهارتهای زندگی با توجه به اینکه پایه اول از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • تشویق دانش آموزان به مطالعه

نمونه سوالات کلاس اول یک

برنامه هفتگی کلاس اول یک

دبستان پسرانه فرزانه پویا

آموزش عقلانیت سرلوحه کار مدرسه ما می باشد.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است