سلام!

آموزش خانواده

یکی از عوامل موثر در رفتار هر فرد خانواده است /محیط خانه اولین و بادوام ترین عاملی است که دررشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد و این والدین هستند که با شناسایی خصوصیات فرزند در زمینه های رشد و پیشرفت های مهارتی – ذهنی – اخلاقی و تربیتی آن روشهای صحیح را بکار می برند در این رابطه آشنایی والدین با روانشناسی تربیتی کودک الزامی می باشد

یکی از وظایف مدارس تشکیل جلسات  آموزش خانواده می باشد که کاربرد آن از ارتقا بهبود کیفیت آموزش و تربیتی شدیدا  احساس می شود و در سالهای اخیر از طرف وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی و توجه خاصی به آن گردیده است و این دبستان براساس برنامه ریزی های آموزشی خود نسبت به تشکیل کلاس های مزبور اقدام جدی مبذول داشته است .

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است