سلام!

شورای دانش آموزی و اعضای گروه آن

شورای دانش آموزی به عنوان یک رکن اساسی نقش بسزایی در مشارکت همه جانبه ی دانش آموزان درامور پرورشی و آموزشی مدارس به عمده دارد.

لذا به منظورمشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی، پرورشی، انظباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی درآنان شورای دانش آموزی در سطح مدرسه تشکیل می شود.

سلام!

اعضای شورای دانش آموزی

مهدی سقای صحرا نورد(رئیس شورا)

ماهان حاج هاشمی(نائب رئیس)

آراد جلالی(منشی)

آرشام صالحیان 

رایان رنجبران

احسان فرودستان

حسین رفیعی

کیان شعبانی

محمد حسین احمد زاده

کوروش قنبریان

مهدی ستوده

مهدی شریفیان

سجاد عبدال زاده

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است