سلام!

اردوهای دانش آموزی

شورای دانش آموزی به عنوان یک رکن اساسی نقش بسزایی در مشارکت همه جانبه ی دانش آموزان درامور پرورشی و آموزشی مدارس به عمده دارد.

لذا به منظورمشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی، پرورشی، انظباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی درآنان شورای دانش آموزی در سطح مدرسه تشکیل می شود.

اردوها

اهداف اردو

 1. ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی
 2. تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن مسئولیت ها
 3. کسب تجربه در زمینه های مختلف اجتماعی – اخلاقی- فرهنگی – همچنین تقویت بنیه اعتقادی
 4. کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای این گونه مهارت ها
 5. افزایش آگاهی های عموی و یا اختصاصی مربوط به دروس نظری با انتقال مفاهیم به صورت دیداری و مستقیم که بسیارآسان ترازشیوه بیانی است
 6. انتقال اهمیت نظم و انظباط در زندگی شخصی به شرکت کنندگان
 7. آموزش مسایل بهداشتی
 8. ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد های فردی
اردوها

فواید شرکت در اردو

 • تقویت روحیه جمع پذیری و قانونمندی و برخورداری از نظام معین
 • آشنایی با شخصیت های مذهبی – فرهنگی و موثرو تاریخ ساز
 • اشنایی با مکان های زیارتی – باستانی –سیاحتی و فرهنگی
 • کسب تجربه و مهارت های زندگی دسته جمعی
 • تقویت روحیه اعتماد بنفس و هم زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی
اردوها

اردوهای برگذار شده در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

بازدید از کارخانه مواد غذایی بهکامه

بازدید ازموزه مردم شناسی

دیدن فیلم درسینما یاسمن

شرکت در همایش فرمانده دلها درگلستان شهدا

شرکت در جنگ جوانه باهمکاری کانون هدایت در محل زورخانه

بازدید از کارگاه مشاغل ویژه کودکان ۶ تا ۸ سال در فرهنگسرا

اردوی استخر موج های آبی 

گرامی داشت یادشهدا در مزار شهید حججی

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است