مراحل انجام ثبت نام

 1. تکمیل فرم پیش ثبت نام توسط ولی دانش آموز
 2. از طریق تلفن وقت مصاحبه حداکثر تا یک هفته بعد به خانواده اعلام می گردد.
 3. روز مصاحبه، ضمن مصاحبه با دانش آموز و اولیا، فرم سناد توسط ولی دانش آموز تکمیل گردد.
 4. در صورت پذیرش، نتیجه مصاحبه تا سه روز بعد به خانواده اعلام می گردد.
 5. مراجعه ولی دانش آموز به حسابداری و تعیین چگونگی پرداخت شهریه مربوط به ثبت نام
 6. حسابداری بعد از روشن شدن وضعیت پرداخت، مهرتایید بر برگه حسابداری زده و سپس به مدرسه برای تایید مدیر و تحویل مدارک به معاونت اجرایی صورت پذیرد.
 7. روشن شدن وضعیت سرویس و تکمیل فرم های آن
 8. روشن شدن وضعیت لباس و فرم مدرسه و ارجاع به محل مورد تایید مدرسه

مدارک لازم جهت ثبت نام پایه اول و پیش دبستانی

 • کپی شناسنامه دانش آموز
 • کپی کارت ملی پدر و مادر
 • کپی شناسنامه پدر و مادر
 • کارت واکسیناسیون
 • شش قطعه عکس ۴*۳ جدید
 • یک  عددپوشه فنردار پلاستیکی
 • یک عدد پوشه دکمه دار پلاستیکی
[gravityform id=”18″ title=”true” description=”true” ajax=”false”]
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است